Geofag 1 på "bretur"

Elevene i Geofag 1 har vært ute i felt og lett etter spor etter breen. De har funnet flere flyttblokker – her ser du noen av dem. De har undersøkt bergarten og skal prøve finne ut hvor flyttblokken kan komme fra og hvilken vei breen har gått.

Til toppen