Hjemmeundervisning

Både lærere og elever er nå godt i gang med hjemmekontor og hjemmeskole etter en velfortjent pause gjennom påsken. Så langt som mulig skal skolearbeidet være strukturert etter timeplanen og lærerne er tilgjengelige for veiledning gjennom de oppsatte øktene. Vi har hatt en stor økning i bruk av Teams og elevene møter lærerne sine gjennom videoundervisning og veiledning både i grupper og for individuell oppfølging. Kontaktlærerne har tett oppfølging og samler sin kontaktgruppe via Teams. 

Vi jobber nå med å sikre alle elever et vurderingsgrunnlag og en termin/standpunktkarakter. Det er viktig at elevene følger opp, gjør oppgaver og gjennomfører vurderinger. Vårt klare inntrykk er at de aller fleste elever klarer dette og vil komme gjennom denne perioden på en god måte. Trinnlederne har tett dialog med kontaktlærerne på trinnet og følger sammen med rådgiverne opp elever som av ulike grunner har behov for litt ekstra støtte.

Elevene vil få en sms med informasjon knyttet til muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen så snart en avgjørelse foreligger. 

Foresatte eller andre som vil ha mer utfyllende informasjon om organisering av undervisning eller har andre innspill kan ta direkte kontakt med trinnlederne.

Lykke til med fortsatt god  innsats i en annerledes skolehverdag. 

Til toppen