Informasjon om Lingdys

Det vil fra skoleåret 2023-24 ikke lenger være mulig å få tildelt lisens til bruk av Lingdys fra skolen. Elev eller foresatt til elev med dysleksi må søke om lisens til Lingdys via Nav.

Fram til nå har vi kjøpt lisenser av Lingdys Pluss som skolene kan dele ut til elever med lese- og skrivevansker. Siden vi ikke lenger kan gjøre dette, må elevene søke NAV om støtte til programvaren. Det vil være en fordel for elever med spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) fordi de får en lisens som kan brukes også etter at de slutter som elev hos oss. Dessuten inneholder NAV-versjonen av Lingdys Pluss enda flere funksjoner enn vi har tilbudt.

Skolen oppfordrer elever som har behov, eventuelt sammen med foresatte, om å søke NAV om støtte til lisens.

Les mer om Lingdys og Nav på Lingits side: NAV-Lingit