Informasjon til foresatte før påske

Vi på Hetland har, etter at skriftlig eksamen ble avlyst, startet arbeidet med å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakterer. Vi jobber nå med utgangspunkt i at hjemmeundervisningen vil fortsette helt eller delvis i tiden som kommer. Det er varslet en mer konkret avgjørelse på hva vi kan forvente oss tidligst fredag 3. april eller rett over påske.

 

Etter påske vil det også komme en avgjørelse knyttet til gjennomføring av muntlig, muntlig/praktisk eller praktisk eksamen.

Lærerne på Hetland går nå i gang med å planlegge og gjennomføre vurderinger i de ulike fagene slik at elevene kan være trygg på at termin og standpunktkarakter kan settes. Stengt skole har ført til at vi må gjennomføre undervisningen på andre måter enn de vi er vant til. Dette vil også få innvirkning på vurderingssituasjonene og hvordan de vil bli gjennomført.

Tidspunktet for å sette standpunktkarakter gjøres normalt i den siste perioden av opplæringen. Halvårsvurderingen skal ikke alene være grunnlag for å sette standpunktkarakter. Dette ifølge Opplæringslova.

Vurderingsformene vil være tilpasset den situasjonen vi befinner oss i, og de vil legge til rette for at elevene får vist sin kompetanse i fagene. For at lærerne skal få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, er det særlig viktig at elevene deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen. Dette vil også gjelde for vurderingssituasjonene.

Dersom en elev har manglende vurderingsgrunnlag, vil eleven få varsel om det. Her vil praksis være lik den som vi hadde før skolen ble stengt.

Det aller viktigste for alle elever i nåværende situasjon er å holde god kontakt med kontaktlærer og faglærere. Dersom elever har problemer med å følge fremdriften i fagene, blir syk eller på en eller annen måte er forhindret fra å følge planene i fagene – ta kontakt umiddelbart med kontaktlærer.

Har dere behov for ytterlige informasjon, har kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med trinnlederne.Lykke til alle sammen!

Til toppen