Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Rogaland 2022

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Dersom din sønn/datter er under 18 år kan du gi skolen beskjed om du ikke ønsker deltakelse i undersøkelsen. Les mer i vedlagte informasjonsskriv til foresatte. 

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 191 kB)

Til toppen