Internasjonale tegnspråksdagen

Fredag 23. september ble den internasjonale dagen for tegnspråk markert i lunsjen på Hetland. Både elever og lærere iførte seg blått, tegnspråkets farge, og elevene fikk muligheten til å lære seg et godt knippe med lydløse ord og fraser.

For Frida Kleiveland, tegnspråktolk ved Hetland, er slike møter med hørende ungdommer viktige:

- I samfunnet er det egentlig ganske lite kunnskap om tegnspråk, og det er en kamp å øke denne bevisstheten. Tegnspråk, å kunne det, forstå det, er viktig for oppfyllelse av grunnleggende menneskerettigheter. Det handler om ytringsfrihet, at alle skal kunne delta i meningsutveksling, eller motta den informasjonen man behøver for å kunne leve godt. Tegnspråk er et offisielt språk i Norge, og det må vi ta på alvor.

Den internasjonale dagen for tegnspråk ble innstiftet av FN i 2018, og markeres hver 23. september over hele verden.

- 80% av verdens hørselshemmede bor i utviklingsland, ofte uten de ressursene vi har. Det skal vi huske på en dag som denne. Å få tidlig tilgang på tegnspråk er grunnleggende for et menneskes utvikling, både når det gjelder å skaffe seg en utdanning og informasjon, og det er avgjørende for etableringen av en identitet, for å kunne leve i en kultur.

Hetland er knutepunktskole for tegnspråk i regionen. Kleiveland er en av ni tolker som har sin arbeidsplass ved skolen:

- Selv om vi tolkene er rundt på mange skoler, der det er behov, er det her vi samles som fagmiljø. Vi har også egne fag for hørselshemmede her, norsk og engelsk for døve, og tegnspråk. Hetland er en trygg plass for hørselshemmede.