Kick-off for bærekraft

Vg1-elevene er i gang med årets bærekraftprosjekt. Det er først og fremst gjennom øktene i samfunnsfag, geografi og naturkraft at elevene jobber aktivt med ulike problemstillinger knyttet til bærekraft. Foto: Trude Alsterberg 

Nylig hadde elevene besøk utenfra for å få flere perspektiver på problemstillinger knytta til tematikken. Øyvind Gjerde fra FN-sambandet snakket om hvordan FN jobber med bærekraft for å fremme en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner også skal få dekket sine behov.