Ledige undervisningsstillinger

Undervisningsstillinger innen norsk, fremmedspråk og engelsk, psykologi

Skolen har ledig inntil hel fast stilling med undervisning i norsk kombinert med undervisning i et eller flere andre relevante fag som tilbys på studiespesialiserende utdanningsprogram. Det er ønskelig at søkere har tilstrekkelig kompetanse og erfaring i norskfaget til å undervise på alle trinn, inklusive avgangsnivå.

Skolen har også ledig inntil hel fast stilling med undervisning i spansk, tysk og engelsk. Søkere som dekker kombinasjonen spansk og tysk prioriteres.

For skoleåret 2021/22 har skolen også ledig vikariat i delstilling (ca 50 %), med undervisning i psykologi

Alle stillingene har tilsetting fra 01.08.2021

Søkere må ha relevant undervisningskompetanse med minimum 60 studiepoeng i aktuelle fag.

For alle tilsettinger gjelder at søkere med fullført og bestått praktisk pedagogisk utdanning vil bli prioritert. Personlig egenhet vil bli vurdert.

Det kreves godkjent politiattest.

Hetland har en forpliktende form for kollegasamarbeid. Den vi ansetter kan forvente tett samarbeid med andre lærere i fagkretsen.

Utfyllende opplysninger om skolen finner du på skolens hjemmeside www.hetland.vgs.no.

Velkommen som søker til Hetland som en spennende arbeidsplass !

For utfyllende opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med følgende avdelingsledere: Frode Brueland (norsk), tlf. 90502134,  Bodil Bø (engelsk og fremmedspråk), tlf 41270771, eller Marit Gjerde (psykologi), tlf 90635161

Søknadsfrist er: søndag 7. mars

Søk på stillingen

Til toppen