Miljøveileder Camilla Sandven: Stifinner

Vi forsøker alle å gjøre Hetland til en koselig hage, men av og til er det som om hagen blir til en jungel. Da er det greit med en stifinner. På Hetland heter stifinneren Camilla Sandven, og hun er alltid tilgjengelig for elever som behøver råd om veien videre:

- Elevene tar kontakt når de har noe på hjertet. Nummeret mitt henger på veggene rundtomkring på Hetland, så det begynner gjerne med at elevene sender en melding. Så tar vi en prat på kontoret mitt, og jeg lytter og gir råd. Om det kan hjelpe, og eleven synes det er greit, samarbeider vi gjerne med helsesykepleier.

For miljøveileder Camilla Sandven begynner skoledagen med at hun spiser frokost med elevene, prater om løst og fast, det morsomme og det vanskelige. Så følger hun elevene videre gjennom skolehverdagen, er der lærerne ikke er, ved bordene i kantinen, i pausene, i hjørnene, der noen av og til sitter alene. Særlig oppmerksom er hun på hvordan førsteklassingene møter Hetland:

- Når jeg møter førsteklassingene nå synes jeg det er viktig å formidle at alle har et ansvar for å inkludere. Det er lettere for en gjeng å gå bort til en som sitter alene enn det er for en som sitter alene å gå bort til en gjeng. For førsteklassingene er det mye som handler om å finne sin plass, finne noen å bli kjent med, og det er viktig for meg å formidle at dette behovet er det samme hos alle.

Bilde av miljøveileder Camilla - Klikk for stort bilde Øivind Godal