Befaring i pigghåens indre gemakker

26.04.2019

Fredag 26. april dro Biologielevene i Vg2 til Stavanger museum for å bli nærmere kjent med pigghå. Åshild Nordahl på Avdeling for naturhistorie sto for en svært lærerik, engasjerende og interessant disseksjon av det som er den mest vanlige haiarten i våre farvann.

Elevene fikk mye nyttig informasjon om pigghåen:

  • Den er egentlig en bruskfisk
  • Den har ikke svømmeblære
  • Hannene har to kjønnsorganer
  • Den har indre befruktning
  • Hunnene er drektige i to år
  • Pigghåen kan bli over 20 år gammel
  • Bestanden er truet 

I tillegg til ny kunnskap om pigghå fikk elevene også se nærmere på museets samlinger. Stor takk til Åshild Nordahl for en humørfylt lærestund på Stavanger museum!