Klar - ferdig - eksamen!

09.05.2019

Mai og juni er travle måneder for elevene på Hetland. I løpet av noen få hektiske uker skal de få vise hva de har lært, i form av rundt 1000 skriftlige, muntlige, praktiske eller muntlig-praktiske eksamensbesvarelser. 

Elevkalenderen har en oversikt over viktige datoer og frister. Vi ønsker alle elever lykke til med eksamensperioden!