På oppdagelsestur i fjæra

24.05.2019

En av årets siste ekskursjoner for biologielevene på Vg2 gikk til Vaulen. Her var det de artene som lever i fjæra som skulle studeres nærmere. Fjæra er nemlig et av jordklodens aller tøffeste leveområder. 

Et annet ord for fjæra er tidevannssonen, og artene som skal overleve her er tøffinger som må tåle luft og vann, uttørking og oversvømmelse, sterk sol og streng kulde. Det var en lærerik tur for elevene, som gjorde mange funn i fjæra.