Russ 2024 møter russ 1945

Russefeiringen var forbudt, så russeluen hadde hun gjemt. Hun satt på biblioteket og leste til eksamen da hun fikk beskjed: Tyskland hadde kapitulert, og Norge var endelig fritt. Slik begynte russetiden for Lilly Skarpeid.

- Da krigen var slutt gikk jeg til en klassekamerat, og så tok vi russeluene på hodet. Vi gikk ned til byen, ned til Kongsgård, som nazistene hadde okkupert under krigen, og da så vi at alle tyskerne var vekke. På torget var det tusenvis av mennesker, og mange gikk inn der tyskerne hadde hatt kontor. De kastet papirer ut av vinduene, så etter hvert vasset vi i papir.

Hetland-russen 2024 fikk høre om en ganske annerledes russetid da de forleden fikk besøk av Lilly Skarpeid. Skarpeids russetid var ikke bare en feiring av fullført skolegang - den var sluttstrek for fem år med okkupasjon, flyalarmer og skole i private hjem.

- Jeg husker vi tok oss en rotur på Breiavannet, og det var liksom det mest galne vi gjorde. Under russefeiringen var vi selvsagt veldig opptatt av det nasjonale.