Skolerute 20/21

Skolerute 20/21Noen datoer som gjelder alle videregående skoler i fylket begynner nå å falle på plass. Her er det lagt inn et lite forbehold om endringer av planleggingsdagene i november og februar.

I tillegg kommer de dagene som den enkelte skole selv bestemmer, som for eksempel siste skoledag før juleferie og sommerferie. Disse datoene blir fastsatt i løpet av våren 2020.

Det er 190 elevdager i et skoleår på videregående trinn.

Høst- og vinterferie er satt fire år fram i tid fra og med skoleåret 2020-2021 til og med skoleåret 2023-2024. For hvert av skoleårene blir høstferien i uke 41 og vinterferien i uke 9.