Trivselssjef for Hetland-russen: Det handler om å skru på empatien

Når russen omtales, blir det gjerne langt mellom gladnyhetene. I stedet beskrives en kultur preget av utestengelser og uvettige overskridelser. Trivselssjef for russen på Hetland, Carol Gisela Caiazzo, tror tiden er inne for å ta et viktig valg.

- Jeg føler nok av og til at jeg jobber i motstrøm. Det jeg driver med er ikke noe alle vil prioritere. På Hetland tenker jeg likevel at vi er ganske flinke, sammenlignet med en del andre skoler. Alle kan sitte med alle i kantinen, buss eller ikke.

Vervet Caiazzo har påtatt seg er krevende. Som russestyrets trivselssjef skal hun forsøke å gjøre russetiden til alt hva kritikerne mener den ikke er:

- Min oppgave er å passe på at alle får det bra i russetiden, at alle har noen å snakke med, og at alle føler seg trygge. Jeg vil bevise at kritikerne tar feil. Utestenging er et større problem enn at det kan forklares med russetiden, men vi ønsker at det som skjer i russetiden skal motvirke dette problemet.

Caiazzo samarbeider med skolens miljøveileder om russearrangementer åpne for alle. I tillegg har hun tatt initiativ til en russegenser som markerer tilhørighet til skolen, i stedet for til en russegruppe. Ansvaret for en god russetid, mener hun, hviler likevel mest på hver enkelt russ. Tiden er inne for å ta et viktig valg:

- Det handler om å skru på empatien.

Trivselsjef for Hetlandsrussen sier at det handler om å skru på empatien - Klikk for stort bildeTrivselsjef for Hetlandsrussen Øivind Godal