U-say - lærende tankesett

Alle elever skal i perioden fra nå og frem til høstferien gjennomføre U-say - et opplegg om lærende tankesett. 

Forskning viser at det å hjelpe elever med å utvikle et mer lærende tankesett, det vil si tro på sine egne muligheter til å lære, kan bidra til bedre prestasjoner og større engasjement. U-say er laget med tanke på nettopp dette – å hjelpe elever med å forstå hva som skjer i hjernen når vi lærer, og hvorfor det er viktig å utfordre seg selv for å kunne realisere mer av potensialet sitt.

U-say er et nettbasert program som er utviklet for at elever på videregående skole skal styrke troen på sine egne muligheter til å lære. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (med støtte fra Forskningsrådet) og forskere ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo, samt ved Stanford University og University of Texas, og består av to omganger med tekst og oppgaver. I løpet av programmet vil elevene lære om hva som skjer i hjernen når vi lærer, hva forskning har vist, viktigheten av utfordrende oppgaver og forskjellige læringsstrategier, samt at det å streve og å gjøre feil er en normal del av læringsprosessen. U-say og tilsvarende programmer fra USA har blitt testet ut i flere randomiserte, kontrollerte studier med tusenvis av elever, og resultatene viser at ved å lære elevene om hva som skjer i hjernen, er det mulig å forbedre prestasjonene og øke engasjementet.