Skolemiljøutvalget

På Hetland har vi et aktivt skolemiljøutvalg. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet,  jf. Opplæringsloven. Skolemiljøutvalget har ikke beslutningsmyndighet.