Karriereveileder

Karriereveilederne har et spesielt ansvar for å gi informasjon og hjelpe elever med å ta avgjørelser i forbindelse med framtidig yrkes- og utdanningsvalg. 

Marit Haaland Gjerde og Sindre Molnes er karriereveiledere. De har kontor i 1. etasje ved parkeringsplassen for ansatte og gir elevene veiledning og informasjon om valg av programområde og programfag i videregående skole, og om yrkes- og utdanningsmuligheter etter videregående skole. De har og ansvaret for veiledning om muligheter for stipend og lån fra Statens Lånekasse.