Yrkes- og utdanningsrådgiver

Yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU-rådgiver) har et spesielt ansvar for å gi informasjon og hjelpe elever med å ta avgjørelser i forbindelse med framtidig yrkes- og utdanningsvalg. 

Marit Haaland Gjerde er yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU). Marit har kontor i 1. etasje ved parkeringsplassen for ansatte. Hun gir elevene veiledning og informasjon om valg av programområde og programfag i videregående skole, og om yrkes- og utdanningsmuligheter etter videregående skole. Marit har også ansvaret for veiledning om muligheter for stipend og lån fra Statens Lånekasse.

Til toppen