Brukernavn og passord

Brukerkonto

Før du kan ta i bruk datanettverket må du ha en brukerkonto. Den samme kontoen brukes for å gi tilgang til RFK Itslearning, gi deg utskrift osv.

Registrering og aktivering av brukerkonto gjøres gjennom SMS dere får tilsendt i begynnelsen av skoleåret.

Skolens trådløse nett

Du må ha fått brukernavn og passord først (som beskrevet over).

Tilkobling til "ROGFK" trådløst nett, skal brukes av både mobilen og pcen din.

Hvis du bytter skole mellom vg1 og vg2 eller senere så skal du bruke det samme brukernavnet/passordet som du fikk ved oppstart i vg1.

Glemt brukernavn/passord:

Du kan få nytt passord ved å følge instruksjonene på følgende lenke: glemtpassord.rogfk.no. Husk å sjekke opplysningene på siden og sjekk spesielt at mobilnummeret er riktig. Hvis dette er feil så melder du nytt mobilnummer til kontoret.

Endring av passord

Ønsker du å endre passord går du inn på følgende lenke:  minkonto.rogfk.no. Klikk logg inn og velg fanen passord. Passordet må inneholde minst 8 tegn bestående av minst 2 tall, 1 STOR bokstav og 1 liten bokstav.

Ta vare på brukernavn og passord og hold disse hemmelig for andre. Misbruk av skolens nett eller maskiner som skjer gjennom din konto er ditt ansvar.