Psykososialt miljø

Alle elever i grunnskole og i videregående skole har rett til et godt psykososialt miljø, som fremmer helse trivsel og læring. 

Utgangspunktet for arbeidet med å gripe tak i mobbing finnes i  opplæringsloven § 9-a, som omhandler elevenes psykososiale miljø. I dokumentet nedenfor kan du lese mer om skolens aktivitetsplikt i situasjoner der det oppdages eller meldes saker som påvirker det psykososiale miljøet i negativ retning.
Notat - retten til et trygt og godt skolemiljø (PDF, 71 kB)

Hetland vgs har en egen plan for psykisk helse


Se også Rundskriv fra Udir som gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.