Ledelse

Her er ledergruppa på Hetland:

Tarjei Berge
Rektor 
E-post: tarjei.berge@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 01
Mobil: 952 82 295
 

Trude Veen Tjelta Alsterberg
Avdelingsleder realfag, stedfortredende rektor 
Trinnleder Vg3
E-post: trude.alsterberg@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 17
Mobil: 482 03 673

Frode Brueland
Avdelingsleder norsk
Trinnleder Vg2
E-post: frode.brueland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 09
Mobil: 905 02 134
 

Marit Haaland Gjerde
Avdelingsleder samfunnsfag,
E-post: marit.h.gjerde@skole.rogfk.no 
Telefon: 
Mobil: 906 35 161

 

 

 Bodil Bø
Avdelingsleder språk
Trinnleder Vg1
E-post: bodil.bo@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 00
Mobil:  412 70 771 

 

Ellen Gjennestad
Avdelingsleder hørsel
E-post: ellen.gjennestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 14
Mobil: 938 78 968


 

Arnhild Molde
Administrasjonsleder
E-post: arnhild.molde@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 04
Mobil: 905 40 826


 

Heidi Kristing Ommundsen
Avdelingsleder medier og kommunikasjon / kroppsøving
E-post: heidi.kristing.ommundsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 07
Mobil: 938 52 745


 

Bjørn Magne Espeset
Avdelingsleder - skoleårsplanlegger/VIS. Er frikjøpt av NDLA 70 prosent av tiden fram til 2024
E-post: bjorn.magne.espeseth@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 18

Til toppen