Rådgivere

Rådgivergruppa på Hetland består av:

Marit Haaland Gjerde
Karriereveileder
E-post: marit.h.gjerde@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 10

Sindre Johan Nedland Molnes
Karriereveileder
E-post: sindre.johan.nedland.molnes@skole.rogfk.no

Ingunn Hesby Renoult
SoS-rådgiver - Vg1MK, Vg2MK, Vg3MK og Vg1 ST
E-post: hesby.ingunn.renoult@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 05

Eric Ordaz
Sosialrådgiver, Vg2ST og Vg3ST
E-post: Eric.Ordaz@skole.rogfk.no