Rektors hilsen

På Hetland tilbyr vi elevene en variert og aktiv skoledag. Som elev vil du oppleve at lærings- arbeidet er spennende, interessant og utfordrende. Elever som mestrer læringen er vår målsetning.

Rektor Sigurd Svela

Kjære ungdom!

Velkommen til Hetland videregående skole! Her på Hetland får du gå på en flott og moderne skole hvor du møter engasjerte og motiverte lærere som vil bidra til å gjøre årene dine som elev på videregående gode!

Til skolestart 2023 stod en ny del av skolen ferdig med stilige og moderne rom tilrettelagt for læring og samarbeid. Skolen blir av mange sett på som en av fylkets flotteste skoler intim, men likevel åpen. På Hetland tilbyr vi elevene en variert og aktiv skoledag. Som elev vil du oppleve at læringsarbeidet er spennende, interessant og utfordrende. Elever som mestrer læringen er vår målsetning.

Vi jobber hver dag for at du som elev skal være rustet for en livslang læringsprosess. Vi har et fleksibelt skolebygg som gir elevene ferdigheter til å kunne omstille seg i en verden i stadig raskere endring. Bygget signaliserer åpenhet, samtidig som det åpner for fordypning og refleksjon. Det er viktig at dette også preger arbeidet vårt. Dette gir vekst, og gjør elevene godt forberedt til videre studier.

Vi utfordrer elevene med et høyt læringstrykk. Samspillet mellom pedagogikk, teknologi og vår spesielle organisering i de forskjellige læringsarenaer gir sosial trygghet og et godt læringsmiljø. På Hetland har vi et spesielt godt elevmiljø – åpent, inkluderende og kreativt. Her kan alle elever være seg selv og bli respektert av både av medelever og ansatte. Vi heier på og jobber for å være nysgjerrige, innovative og modige. Respekt og forståelse er viktige verdier som er med på å skape et godt fellesskap med felles mål.

Velkommen som elev på Hetland videregående skole!