Rektors hilsen

På Hetland tilbyr vi elevene en variert og aktiv skoledag. Som elev vil du oppleve at lærings- arbeidet er spennende, interessant og utfordrende. Elever som mestrer læringen er vår målsetning.

Vi jobber hver dag for at du som elev skal være rustet for en livslang læringsprosess. Vi har et fleksibelt skolebygg som gir elevene ferdigheter til å kunne omstille seg i en verden i stadig raskere endring. Bygget signaliserer åpenhet, samtidig som det åpner for fordypning og refleksjon. Det er viktig at dette også preger arbeidet vårt. Dette gir vekst, og gjør elevene godt forberedt til videre studier.

 

Vi utfordrer elevene med et høyt læringstrykk. Samspillet mellom pedagogikk, teknologi og vår spesielle organisering i de forskjellige lærings- arenaer gir sosial trygghet og et godt læringsmiljø. På Hetland har vi et spesielt godt elevmiljø – åpent, inkluderende og kreativt. Her kan elevene være seg selv og bli respektert for det, både av medelever og ansatte. Samtidig vil vi gjerne være nysgjerrige og modige. Respekt og forståelse er viktige verdier som er med på å skape et fellesskap med felles mål.

Velkommen som elev på Hetland videregående skole!

Til toppen