Solidaritetsprosjekt

Bilde som viser elever ved skolen i Sri Lanka som Hetland har samlet inn penger til - Klikk for stort bilde

Hetland videregående skole skal bygge skoler, brønner, toaletter og samfunnshus for gjenbosatte flyktninger på Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka. Det skjer i samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT.

Fortsatt venter mange internflyktninger på å få komme hjem etter borgerkrigen på Sri Lanka som varte til 2009. Striden var mellom den singalesiske majoriteten og den tamilske minoriteten hvor begge sto for grove brudd på menneskerettighetene. Mange av flyktningene som ikke har kunnet flytte tilbake til sine lokalsamfunn nord på øya er enker og dermed eneforsørgere og ofte utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Svært mange av barna har vært på flukt hele livet og henger etter med skolegangen.

Nå skal elever og lærere ved Hetland gjøre en innsats for å gi mange av disse flyktningfamiliene en ny framtid. Inntektene fra skolens solidaritetsaksjon skal finansiere bygging eller restaurering av skoler, forsamlingslokaler, toaletter og brønner. Innsatsen går over tre år (høsten 2018 til våren 2021) og vil gjøre tre landsbyer på Jaffna-halvøya helt nord på Sri Lanka mer bærekraftige.

FORUT har i mange tiår arbeidet med utviklingsprosjekter på Sri Lanka. Nå pågår det et omfattende bosettingprogram for flyktninger som ble hjemløse under borgerkrigen, og FORUT er med i denne innsatsen gjennom lokale partnerorganisasjoner. Hetlands bidrag er viktig for at tre av disse lokalsamfunnene skal utvikle seg og for at barna skal få en bedre framtid.

Les mer om prosjektet i dokumentet til høyre. Dersom du ønsker å støtte prosjektet til Hetland, kan du vippse til #544030 - Hetland vgs - FORUT.

Her kan du se en film om arbeidet vårt så langt:

 

Les mer: