Velkommen til nytt skoleår på Hetland!

Elever og lærere er nå i gang med skoleåret. Det er utdeling av skolebøker - og de aller fleste finner frem til rett klasserom. Programfag og  kontaktlærergrupper begynner å falle på plass, men det kan fortsatt bli noen endringer her.

Gi beskjed til trinnansvarlig så snart som mulig dersom du ikke har tenkt å benytte skoleplassen på Hetland.

Vi forholder oss fortløpende til de tiltak som er nevnt i nivåinndeling for skolen og sist oppdaterte veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Vi starter opp med normal skoledrift og vil ha fokus på de viktigste smittevernstiltakene. Dette er god hånd- og hostehygiene, holde avstand i pauser (1 meter) og at elever med symptomer på luftveisinfeksjon er hjemme fra skolen til de er symptomfrie. 

Det vil bli informasjonsmøter for foresatte i løpet av den andre skoleuken, for foresatte på Vg1 tirsdag 25.05 og for Vg2 onsdag 26.08. Begge disse møtene starter klokken 18.00 i kantinen. Informasjonsdelen av disse vil bli streamet på skolens Facebook-side  

Har du spørsmål knyttet til inntak, fagvalg osv - ta kontakt med trinnansvarlig

Til toppen