Muntlig eksamen

I løpet av skolegangen skal alle ha en eller flere muntlige eksamener. Som elev blir du automatisk oppmeldt. Ønsker du å melde deg opp som privatist gjøres dette på privatistweb.no

Faglærere og kontaktlærere vil gi deg mer informasjon om eksamensordningen i det enkelte fag.