Kontaktlærer

Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Alle elever vil få tildelt kontaktlærer i løpet av de to første skoleukene. Hver kontaktlærergruppe består av ca 15 elever og som elev du vil ha et obligatorisk møtepunkt med din kontaktlærer hver 14. dag. 

Du finner kontaktinformasjon via finn ansatt