Knutepunktskole

Hetland videregående skole er knutepunktskole for hørselshemmede elever i Rogaland. En egen hørselsfaglig avdeling tilrettelegger undervisningen for elevene.

Avdelingen består av:

  • avdelingsleder 
  • faglærer i norsk
  • faglærer i engelsk og tegnspråk
  • tegnspråk- og skrivetolker

Hetland tilbyr programfagene

  • studiespesialisering
  • medier og kommunikasjon

Programfag ved andre skoler  

Ønsker du andre programfag enn det Hetland kan tilby, må du søke direkte til den skolen som har disse fagene. Hørselsfaglig avdeling oppretter samarbeid med skolen, og tolker fra Hetland kommer til skolen og tolker fagene der. Dersom du har tegnspråk som førstespråk, undervises du på Hetland en dag i uken i fagene tegnspråk, norsk og engelsk.

Undervisning på tegnspråk 

Elever som har tegnspråk som førstespråk, får undervisning  i små grupper i fagene norsk, engelsk og tegnspråk. I disse gruppene blir det undervist på tegnspråk uten tolk. Undervisningen i de andre fagene blir tolket av skolens tolker. 

Teknisk utstyr

I nært samarbeid med hjelpemiddelsentralen, har vi mulighet til å tilrettelegge for teknisk utstyr tilpasset den enkelte elev i klasserommet.

Artikkelliste