Knutepunktskole

Hetland videregående skole har en egen avdeling som tilrettelegger for elever med nedsatt hørsel.0

Vi tilbyr undervisning på tegnspråk i fagene norsk, engelsk og tegnspråk. I øvrige fag tolker vi til tegnspråk, skrivetolker, eller gjør en kombinasjon av begge, i ordinære klasser. Tolkene samarbeider tett med lærere og elev og jobber ofte i team for å sikre høy kvalitet på tolkingen.

Ønsker du andre utdanningstilbud enn det Hetland tilbyr, søker du direkte til skolen du ønsker å gå på. Hørselsfaglig avdeling oppretter samarbeid med skolen, og tolker fra Hetland kommer dit.

Har du behov for tekniske hjelpemidler, som f.eks. lydutjevningsanlegg i klasserommet, leveres dette av NAV Hjelpemiddelsentral. Trenger du veiledning om hvordan du søker om nytt utstyr eller overflytning fra ungdomsskolen, kan du kontakte oss. 

Avdelingen består av:

  • avdelingsleder 
  • tegnspråk- og skrivetolker
  • faglærer i norsk
  • faglærer i engelsk og tegnspråk

 

Har du spørsmål eller har lyst til å besøke Hetland, kan du ta kontakt med avdelingsleder på hørselsfaglig avdeling.

Artikkelliste