Søking

Når du skal søke til videregående skole, bør du snakke med rådgiver og få veiledning.

Dersom du har lyst til å besøke Hetland, se skolen og få mer informasjon før du søker, kan du ta kontakt med avdelingsleder på hørselsfaglig avdeling.

Nettstedet www.vilbli.no  er et nettsted der du finner informasjon for de som skal søke videregående opplæring. 

Vi anbefaler at alle hørselshemmede elever søke om fortrinnsrett ved inntak. Søknadsfristen for søknad om fortrinnsrett er 1. februar. 

 Søknadsskjema finner du på www.vigo.no

Husk å legge ved:

  • audiogram
  • sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

Kanskje du også trenger å legge ved:

  • legeattest
  • IOP
  • andre rapporter

All dokumentasjon sendes til inntakskontoret,  se mer på www.vigo.no.

Søkere fra andre fylker. Dersom du ikke er fra Rogaland, men ønsker å søke skoleplass på Hetland videregående skole, må du sende søknaden til inntakskontoret i hjemfylket ditt. Du sender kopi av denne søknaden til Hetland videregående skole.