Søking

Har du rett til opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovens § 3-9, er søknadsfristen 1. februar. 

Vi anbefaler alle elever med nedsatt hørsel å søke om fortrinnsrett ved inntak. Dette er for å sikre at tilretteleggingen du har behov for er på plass fra første skoledag. 

Søknadsfristen for søknad om fortrinnsrett er 1. februar. 

 

Søknadsskjema finner du på www.vigo.no

Husk å legge ved:

  • audiogram
  • sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

Kanskje du også trenger å legge ved:

  • legeattest
  • IOP
  • andre rapporter

All dokumentasjon sendes til inntakskontoret, se mer på www.vigo.no

 

Søkere fra andre fylker. 

Er du søker fra annet fylke og ønsker skoleplass i Rogaland, tar du kontakt med oss i god tid før søknadsfristen.