1. mars tiltrådte Sigurd Svela som rektor ved Hetland.

1. mars tiltrådte Sigurd Svela som rektor ved Hetland. Etter seksten år ved Sola videregående skole var tiden moden for nytt beite, og da det ble en åpning på Hetland begynte konturene av fortsettelsen å tegne seg:

- Tidligere har jeg vært innom Hetland i ulike sammenhenger, og jeg har merket at det er en god atmosfære her. Jeg har jo også snakket med noen som jobber her, og de skryter av arbeidsplassen sin.

På Sigurd Svelas første arbeidsdag ble søkertallene for neste år klare – Hetland var den mest oversøkte skolen i Rogaland. De gode søkertallene anser han både som en utfordring og en bekreftelse:

- Vi skal være ydmyke for tilliten mange unge gir oss nå. Søkertallene forplikter, og vi er prisgitt at de som er her har det bra. Jeg tror videre at søkertallene sier noe om triplettene vi har på Hetland - at elevene sitter i mindre grupper, selv om klassene er større. Å ha en stor klasse tenker jeg er positivt, siden man får flere elever å bli kjent med og flere forskjellige lærere. Dette gjør systemet mer robust.

At mange elever søker seg til Hetland innebærer at utvidelsen av skolen, som var planlagt til 2024, kommer til å skje allerede til høsten:

- Vi skal nå gradvis utvide fra 600 til 900 elever, og det blir en utfordring å sikre at vi tar med oss det gode som finnes her nå. Vi må bevare de gode relasjonene, samtidig som vi lærer og utvikler oss sammen med elevene. Det er viktig å ha høyt læringstrykk og et godt miljø, og utstrakt elevmedvirkning er avgjørende for å få til dette.