Aktuelt

Nytt skoleadministrativt system  

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 

 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 

 • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 

 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

Pålogging til VIS 

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Pålogging for foresatte er estimert åpnet i starten av september. Vi vi legge ut mer info her når dette er klart. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 
VIS i Rogaland 

Utdanningsminister Guri Melby har i en pressekonferanse 27. mai avlyst muntlig eksamen for våren 2021. 

Unio og LO kommune har tatt ut til sammen 505 medlemmer i streik fra torsdag 27. mai hvis det ikke blir enighet mellom partene. Tolv skoler og sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune rammes i så fall.

 

Totalt 458 medlemmer i Unio og 47 fra LO kommune tas ut i streik dersom ikke partene kommer til enighet i meklingene. Fristen er ved midnatt i dag, onsdag 26. mai. 445 av de ansatte som er varslet tatt ut i streik jobber i de videregående skolene, 60 i sentraladministrasjonen.

Det er søkt om dispensasjon for i overkant av 60 medarbeidere. Det gjelder hovedsakelig innen tilrettelagt opplæring og ansatte som skal være sensor ved privatisteksamen. Det er derfor fortsatt ikke endelig avklart hvor mange som faktisk vil tas ut ved en eventuell streik. 

 

Skolene som tas ut i en eventuell streik er:

 • Bergeland videregående skole (50 tatt ut)
 • Godalen videregående skole (65 tatt ut)
 • Haugaland videregående skole (Tre tatt ut)
 • Hetland videregående skole (28 tatt ut)
 • Jåttå videregående skole (79 tatt ut)
 • Karmsund videregående skole (72 tatt ut)
 • Skeisvang videregående skole (25 tatt ut)
 • St. Olav videregående skole (39 tatt ut)
 • St. Svithun videregående skole (32 tatt ut)
 • Stavanger katedralskole (24 tatt ut)
 • Vardafjell videregående skole (26 tatt ut)
 • Stavanger offshore tekniske skole (To tatt ut)

Elin Ase fra Hetland er president i Stavangers hovedstyre og gjør en kjempejobb med å representere russen og skolen på en god måte i en veldig utfordrende situasjon. Nå er russetiden satt på pause frem til 13. mai. Les mer i Stavanger Aftenblad sin artikkel.

I flott vårvær var bio-1 Vg2 på ekskursjon til Vaulen. Livet i fjæra ble studert, og med vadestøvler og annet kult utstyr kunne elevene gå grundig til verks. Det ble også tid til å studere arter på land. 

Under Amandusfestivalen vant Sander Lid Fiskå fra 3me pris for Beste Fiksjon i Ung-kategorien med filmen sin "Neste Dør". Filmen er produsert sammen med Filmkraft Talent. Vi gratulerer!

Etter bedriftsbesøk hos Velde i mars og etterfølgende innovasjonscamp, var det fredag 9. april klart for finale for Geofag 2. Alle gruppene presenterte sin idè og denne gjengen gikk av med seieren. De vil lage parkanlegg i byen og legge press på kommunen for å kreve bruk av resirkulerte masser. Takk til VeldeUngt Entreprenørskap Norge og geofag-gjengen for engasjement og innsats!

En riktig god påskeferie ønskes dere alle sammen. Skolen vil være stengt i uke 13.

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt den møte den 7. april kl. 15-16. MERK DATOEN!

På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta,- sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører

I strålende vær har Geofag2 vært på bedriftsbesøk hos Velde. Velde leverer pukk, asfalt, betong og gjenvinning og satser på sirkulær økonomi. Brukte produkter kan leveres tilbake, de vaskes og prosesseres i miljøanlegget og kan deretter benyttes som råmateriale i ny produksjon. Vi skal jobbe videre med bruksområder og salgsargument for bruk av disse resirkulerte byggeråstoffene.

Han er dermed blant de 18 beste i landet i fysikk. Det var 827 elever med fra 96 skoler. Gratulerer og lykke til i finalen

Først venter en uke kursing ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. (Digitalt denne gang pga covid)

Til toppen