Aktuelt

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) i et fag. Skolen starter torsdag 16. juni og avslutter med eksamen onsdag 29. juni. Viktig at du er i dialog med din faglærer før du søker. 

Les mer om Sommerskolen

Vi på Hetland har i lengre tid samarbeidet med Forut om et bistandsprosjekt på Sri-Lanka. Pengene vi har samlet inn har gått til skole og barnehage og vi har nå fått en  tilbakemelding på at arbeidet viser godt igjen lokalt på Sri-Lanka. Det er fortsatt store utfordringer både økonomisk og med ettervirkninger av mange års krigføring. 

Utbyggingen og ombyggingen av noe av det eksisterende skolebygget er nå godt i gang. Det er stor aktivitet i byggegropen, og selv om det høres har det foreløpig ikke skapt noen problemer for undervisningen og den daglige driften. De mest støyende arbeidene legges til etter skoletid og til ferier. Tidligere denne uken var Jærradioen på besøk og hadde et intervju med rektor knyttet til utbyggingen.  Vi gleder oss til åpning august 2023. 

Flinke elever på MK har laget reklamefilm for Fretex. Gode prestasjoner både bak og foran kameraet. https://www.instagram.com/p/CaHjbiJg9Ml/...

Skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen er avlyst våren 2022. Privatisteksamen vil gå som normalt. 

Trafikklysmodellen er nå avviklet og skolene driver på normalt nivå uten spesielle retningslinjer for smittevern. 

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, Her finner du og en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Råd om psykisk helse under koronaepidemien

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

 

Torsdag 3. februar blir det informasjon om fagvalg for foresatte til elever på Vg1 ST. Foresatte til elever i 1sta møter 18.00 - 19.00 og 1stb 19.00 - 20.00.  Detaljert program er sendt foresatte på e-post. 

Ved smitte på skolen får elever som er oppgitt som nærkontakter beskjed fra rektor via sms. Det blir delt ut tester på skolen til nærkontakter med beskjed om testing på dag 3 og dag 5. Elevene får oppgitt hvilke konkrete dager dette er. 

Vi ber dere holde en tett dialog med ungdommen deres om de er inne i et testregimet. 

Minner om at elever må holde seg hjemme om de har symptomer og ta test om symptomer skulle oppstå. Kommunen har utleveringssteder for hurtigtester om elever trenger tester når eleven ikke vært på skolen.  

Til toppen