Aktuelt

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Da er alle sommeravslutninger overstått, og skolen går inn i feriemodus. Vi ønsker alle elever og ansatte en riktig god sommer! Første skoledag etter ferien blir mandag 17. august.

Onsdag 17. juni hadde skolen en annerledes avslutning for Vg3-elevene. Der vi tidligere år har pleid å ha et omfattende arrangement på kveldstid med vitnemålsutdeling, fin mat og mye festivitas, måtte vi på grunn av smittevernreglene tenke nytt.

Vg2-elevene på Hetland markerer seg også i år sterkt i Death Trip. Dette er et landsomfattende prosjekt hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring.

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 3. utgave 29. mai 2020. Les hele veilederen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

Elevene på Hetland klarte i løpet av noen hektiske dager i tidspunktet da Norge ble "koronastengt" å samle inn hele 127 733 kroner til Kreftforeningens aksjon.

Elevene på 1ME har deltatt i MUST sin årlige designkonkurranse om å designe en iddis. I år var tema ungdom. I dag har Iddis Grand Prix foregått live på nett og kåret  vinnere fra de ulike skolene som deltok.

Vi håper vi så snart som mulig kan samles på skolen igjen, men foreløpig har vi ingen dato å forholde oss til. 7. mai skal det komme en oversikt over neste trinn i skoleåpningen. Første mulige dato for åpning blir da 11. mai, men trolig blir det ikke åpning for noen grupper på Hetland før en gang etter 17. mai. Vi gleder oss til å se dere igjen på skolen når muligheten for det kommer. Alle elever vil få sms fra skolen ved nyheter om åpning for trinn/grupper. 

Kunnskapsministeren har i dag sendt brev med mer informasjon om en kommende  gjenåpning.  

Behov for noen å snakke med? Ta direkte kontakt med helsesykepleier Elisabeth på mobil 477 58 127 eller helsestasjonens fellestelefon på 900 93 544.  Dere kan ringe eller sende sms for å få en avtale. For å unngå for mange i lokalene ønsker helsestasjonen at dere kommer alene - og at dere ikke kommer hvis dere er syke. 

Ting de kan hjelpe med er blant annet  prevensjon, klamydiatesting, graviditetstest, samtale om psykisk helse, hjemmeforhold eller andre ting som er utfordrende i hverdagen.

Til toppen