Aktuelt

Vår kjære rektor Tarjei har 27. januar sin siste arbeidsdag på Hetland før han går videre til nye utfordringer som rektor ved Jåttå vgs. Tarjei har vært 8 år på Hetland og etterlater seg en skole med god innsøkning, stabilt personale og flinke elever. Vi takker Tarjei for innsatsen i disse årene og ønsker lykke til med nye oppgaver. 

Sigurd Svela, som nå er rektor på Sola vgs, er tilsatt som ny rektor på Hetland og vil starte hos oss uken etter vinterferien. I mellomperioden vil Trude Alsterberg fungere som rektor. 

Informasjon fra Stavanger kommune om vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse

  • Til hvem? Alle vg1-elever i Stavanger (som ikke har tatt denne vaksinen tidligere).
  • Når? På Hetland vgs blir det vaksinering for elevene i Vg1 23.01.23
  • Hvor? På skolen, sammen med klassen. Dersom du heller vil ta vaksinen en annen dag, kan du   bestille time på Smittevern- og vaksinasjonstjenesten, tlf 51 91 33 39 (Torgveien 15C, i Hillevåg). Dersom du gruer deg veldig mye til vaksinen, har besvimt eller har reagert allergisk ved andre vaksiner, kan det være lurt å ta vaksinen her.
  • Pris? Gratis!

For tredjeklassingene på Hetland er russetiden og vitnemålet fortsatt noen måneder unna. Likevel har flere av dem allerede avlagt sin første universitetseksamen.

Elevene på Topplinjen Innovasjon og ledelse fullførte denne uken faget Entrepreneurship and Business Plan ved Universitetet i Stavanger. Med det fikk de med seg 10 studiepoeng og nyttige erfaringer – forelesningene var på engelsk og flere av medstudentene hadde betydelig mer studieerfaring enn gjengen fra Hetland. For Hetland-elev Mikal Shahimi var overgangen likevel mindre enn forventet:

Med alt den gjør, forteller den gode skolen hvorfor den er viktig. Den er ikke omgitt av en boble, er ikke virkelighetsfjern og intern, men et sted der elevene kan fordype seg i, fortolke og oppleve selve verden. Hetland er en god skole. Likevel er det av og til som om bobla omgir skolehverdagen. Forbindelsen mellom skolarbeidet og alt det andre er uklar. Holbergprisens forskningskonkurranse for skolen tar sikte på å gjør noe med dette.

- Jeg vil forske på noe som interesserer meg, og jeg interesserer meg for videospill, sier andreklassing Tobias Gysland.

Når russen omtales, blir det gjerne langt mellom gladnyhetene. I stedet beskrives en kultur preget av utestengelser og uvettige overskridelser. Trivselssjef for russen på Hetland, Carol Gisela Caiazzo, tror tiden er inne for å ta et viktig valg.

Hver høst synker gjennomsnittsalderen på lærerrommet, og både beskrivelser av oppussingen på hytta, hjertesukk om Vikings nedturer og drøftinger av pålegg må vike til fordel for samtaler om taksonomi, læringssyn og didaktiske relasjonsmodeller. At Hetland er praksisskole beriker både skolen og studentene.

I NRK-serien Rus festet Leo Ajkic med russen. Det han så overrasket ham. Da han tirsdag besøkte Hetland var det med et hjertesukk.

- Kokain var den store overraskelsen, at du må bruke kokain for å være en kul fyr. Det er på en måte feil dop som har fått lov til å bli populært. Kokain er veldig lite jovialt, det er et veldig selvsentrert dop.

I uke 48 skal alle elever på Hetland ta elevundersøkelsen. 

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no.

Årets foreldresamtaler for elever i Vg1 og Vg2 blir satt opp i uke 47 og 48. Foresatte får en innkalling direkte via elevens kontaktlærer. Det er viktig for oss at alle møter. 

Medier- og kommunikasjonselev Julie Foldøy Jelsa skrev tale om russetiden i norsken. At den skulle gi henne en tur til Bergen hadde hun aldri trodd:

 «Jeg skrev om russetiden, at folk må bli flinkere til å inkludere hverandre i russetiden. Russetiden er ekskluderende nå. Jeg vil bruke russetiden til å få nye venner, og russegrupper er ikke akkurat et system som legger til rette for det.»

Til toppen