Aktuelt

Nytt skoleadministrativt system  

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 

  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 

  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 

  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

Pålogging til VIS 

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Pålogging for foresatte er estimert åpnet i starten av september. Vi vi legge ut mer info her når dette er klart. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 
VIS i Rogaland 

Vi har nå vært på rødt nivå siden skolestart 4. januar og foreløpig er det uvisst hvor lenge denne perioden skal vare, men vedtaket gjelder til og med 19. januar og det er sagt at ny beskjed om videre nivå skal gis i løpet av mandag 18. januar. 

Når vi er på rødt nivå så er det strenge føringer både fra sentrale myndigheter og fra skoleeier om at skolen skal være i drift med de begrensinger som rødt nivå gir. Så langt det er mulig, med de tiltak som gjelder, skal elevene være på skolen. Forskning gjennom det siste året med helt og delvis hjemmeskole har vist at det er svært viktig for mange elever å være på skolen. Det har betydning for både elevers sosiale liv, psykiske helse og generelle trivsel. Det er viktig for elever å kunne snakke med både lærere og medelever og ha noe meningsfylt å fylle dagene med. Hjemmeskole gir utfordringer på alle disse områdene, samtidig som vi og ser at både resultater og læringsutbytte av undervisningen reduseres når elevene ikke får undervisning på skolen. 

På Hetland har vi løst dette innenfor de smittevernhensyn som foreligger ved at Vg1 er på skolen alle dager, mens Vg2 og Vg3 er på skolen annenhver dag. Dette er gjort for å kunne ivareta avstandskravet i klasserommene og redusere presset på fellesområder slik at avstandskrav kan ivaretas også der. Klasserom er organisert på nytt med nummererte faste plasser til hver elev der de sitter med minimum en meters avstand til andre. 

Støttefunksjoner for elevene som rådgivere, IKT og skolens ledelse er på skolen og tilgjengelig for elevene slik at de på en best mulig måte kan få hjelp med store og små utfordringer i skolehverdagen. 

Vi har forsterket renholdet på skolen, alle flater rengjøres daglig og elever vasker selv av pultene etter økter der de bytter klasserom. Det er Antibac tilgjengelig både i klasserom og på fellesarealer. 

Vi har åpen kantine, blant annet som et forsøk på å unngå utstrakt bruk av andre tilbud i nærområdet. Elevene spiser på sine faste plasser, men kan og sitte i kantinen der antall stoler er redusert for å overholde avstandsregelen. 

Ledelse og alle skolens lærere strekker seg langt for å hjelpe elevene og samtidig ivareta smittevernet. Vi er i tillegg avhengige av hjelp fra foresatte ved at dere snakker med elevene om viktigheten av å overholde smittevernreglene, både på skolen og i fritiden. Dette er et arbeid vi må gjøre sammen slik at vi så fort som mulig kan gå over til gult nivå og etter hvert få en helt vanlig skole og hverdag - slik vi alle ønsker oss tilbake til. 

Elevrådsleder Jenny Møller (til høyre) overlater ledervervet til Oda Oline Omdal.

Jenny, som har vært i elevrådet i to år, fortsetter som nestleder fram til sommeren. Stor takk til Jenny for innsats og engasjement du har vist som leder av elevrådet.

Onsdag 16. desember arrangerte medier og kommunikasjon en fotoutstilling med utstilling av elevarbeider. 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Velkommen tilbake mandag 4. januar.

Da har vi endelig funnet ny dato for vaksinasjon – onsdag 16. desember👍 Det betyr følgende:

 

1meab – kl. 8. 15 (norsk)

1sta – kl. 09. 00 (engelsk)

1stb – kl. 09.50 (samf.k.)

Årets Mini-FN ble i år avholdt digitalt. Som vi vet blir de fleste internasjonale konferanser i disse dager avholdt digitalt, så dette ble virkelighetsnært også i år. Årets tema var atomnedrusting og konflikten mellom Iran og USA. Politikkelevene på Hetland stilte med landelegasjon fra Kina. De gjorde en kjempeinnsats!

 

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv.

I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Det er pyntet til jul på Hetland, og både elever og ansatte ser fram mot en fredelig juleferie.

Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikke lenger benytte PC-ordningen. Du kan ikke kjøpe på ordningen neste år.

 

Siste forelesning på UIS for Topplinjen vg3. Vi heier på dere som skal levere eksamen i 10 studiepoeng om to uker👏👏

Til toppen