Hetland-elever fikk gode resultater på UIS-eksamen

Mye av det vi lærte hadde vi allerede lært på Hetland, sier Martine Haaland.

Sammen med de andre 3. klasse-elevene i Entreprenørskap og bedriftsutvikling fikk hun denne uken sine første studiepoeng.

I løpet av tredjeåret på Hetland år kan entreprenørskaps-elevene avlegge eksamen i Entrepreneurship and Business Planning ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til studiepoengene, som kan bli en del av en bachelor-grad, har de med undervisning og pensum på både universitetsnivå og engelsk fått en verdifull forsmak på studiehverdagen:

- Der ble nok litt mer avansert enn det vi er vant til, sier medelev Oliver Patsos. - Jeg måtte lese alt en ekstra gang, og fordi jeg var usikker på hva som var forventet, arbeidet jeg mye mer enn jeg vanligvis gjør.

- Forretningsplanen arbeidet jeg med alle ledige timer i døgnet, så det var kjekt at det gikk bra, legger Haaland til.