Hetland-elever tok universitetseksamen

For tredjeklassingene på Hetland er russetiden og vitnemålet fortsatt noen måneder unna. Likevel har flere av dem allerede avlagt sin første universitetseksamen.

Elevene på Topplinjen Innovasjon og ledelse fullførte denne uken faget Entrepreneurship and Business Plan ved Universitetet i Stavanger. Med det fikk de med seg 10 studiepoeng og nyttige erfaringer – forelesningene var på engelsk og flere av medstudentene hadde betydelig mer studieerfaring enn gjengen fra Hetland. For Hetland-elev Mikal Shahimi var overgangen likevel mindre enn forventet:

- Det var ikke et sjokk. Grunnlaget vi hadde med oss fra første og andre klasse på Hetland var godt, så mest av alt handlet det om å gå i dybden i emner vi allerede hadde kontroll på.

Ved universitetet lærte Hetland-elevene om bedriftsetablering, og utviklingen av en forretningsplan for en tenkt bedrift stod sentralt i studiet. Helene Bruvik tok utgangspunkt i elevbedriften hun var med å starte i andre klasse:

- Jeg brukte bedriften jeg var en del av da, Samspillet UB, en bedrift som produserte et brettspill for sosial trening, og så videreutviklet jeg denne bedriften gjennom disse studiene. Selvstendigheten fra det å drive ungdomsbedrift var god å ha med seg i møtet med universitetet.