Hetlands EU-samarbeid

Når noen (i all hovedsak gamle + sure) forsøker å rive det europeiske fellesskapet i fillebiter, med sine framtidsfiendtlige ideer om okkupasjon og isolasjonisme, tenker vi at vår oppgave på Hetland er å trekke alt vi kan i motsatt retning. Derfor utvider vi stadig vårt samarbeid med Erasmus+, EUs program for å styrke utdanning på tvers av landegrensene i Europa. Stadig kan grupper av Hetland-elever observeres vandrende i Europas gater, på vei mot politikk og kultur, god mat og gode samtaler.

Tredjeklassingene Marte Skjæveland Thomassen og Michael Andersen besøkte nylig Brussel, hjertet i det europeiske fellesskapet. Målet med turen var både å lære politikk, kultur og språk:

- Vi fikk en mye bedre forståelse av hva EU driver med, sier Andersen. - Før tenkte jeg gjerne at EU bare regulerer, men de bidrar også. De gjør det lettere å reise og handle på tvers av landegrensene. Vi reiste sammen med en tysk skoleklasse, og fikk høre om hvordan de har det som elever i EU.

Som spedbarn kjenner man bare sin egen stue. Så utvides virkeligheten til lekeplassen, barnehagen, skolen, og når man begynner på videregående må man plutselig reise til en fremmed bydel. Marte Skjæveland Thomassen er ikke i tvil om at elevturene i Europa er en del av denne modningen:

- Vi får mange impulser med å reise, og det tenker jeg er viktig. Å reise åpner for nye perspektiver, og det er viktig å lære om ulike kulturer. I Brussel fikk vi øynene opp for muligheter i utlandet, utveksling og slikt.