Russ 23 - utenforskap og inkludering

I siste skoleuke fikk årets Vg2-elever besøk av politi, årets russ, helsesykepleier og mobbeombud. Politiet gjennomgikk en del regler knyttet til russefeiring, men det viktigste ved samlingen var mobbeombudets budskap om inkludering både i russetiden og ellers.  I gruppearbeidet etter samlingen viste eleven stort engasjement for å jobbe med inkludering og hadde mange gode innspill både til mobbeombudet og til alle som jobber på Hetland. Takk til alle som bidro for at dette ble en vellykket temadag. 

Frode Brueland   Frode Brueland  

Til toppen