Russetid for foresatte

Onsdag 4. desember inviteres foreldre og foresatte til et møte der temaet er: "Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?" 

Møtet skal være på Gand videregående skole i Sandnes, og varer fra 19.00 til 20.30. Det er Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og fylkesvaraordfører som inviterer til møtet.

Program: 

  • Fylkesordfører Marianne Chesak
  • Fylkesdirektør opplæring Joar Loland 
  • Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland 
  • Erfaringsrapport russen 2019, Anette Frøyland, Politiet og Klara Øverland, UIS
  • Russ, rus og helse v/helsesjukepleier 
  • Våre erfaringer, hva kan foreldre gjøre v/Uteseksjonen, Thomas Stensland
  • Appell v/russe- og visepresident for Bryne vgs, Regina Sele og Magnhild Ege Lode 
  • Oppsummering, leder av Opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal

Velkommen!