Snart tid for Elevundersøkelsen

 I år gjennomføres Elevundersøkelsen i ukene fram mot jul. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Du kan lese mer om undersøkelsen her: