Utbygging på Hetland

Utbyggingen og ombyggingen av noe av det eksisterende skolebygget er nå godt i gang. Det er stor aktivitet i byggegropen, og selv om det høres har det foreløpig ikke skapt noen problemer for undervisningen og den daglige driften. De mest støyende arbeidene legges til etter skoletid og til ferier. Tidligere denne uken var Jærradioen på besøk og hadde et intervju med rektor knyttet til utbyggingen.  Vi gleder oss til åpning august 2023. 

   

Til toppen