Utdanningsvalg

På Hetland utfordrer vi våre elever med et høyt læringstrykk og god lærerstøtte. Samspillet mellom pedagogikk, teknologi og fellesskap skaper et godt læringsmiljø, og gjør elevene godt forberedt til videre studier. Vi har studieøkter hver tirsdag og torsdag. Dette er studietid elevene i stor grad eier selv,  lærerne tilbyr veiledning i klasserommene og du kan få  hjelp med akkurat det du lurer på. Hetland er kjent for et godt læringsmiljø, og høy trivselsfaktor. 

 

Ønsker du mer informasjon om tilbud til hørselshemmede elever finner du det her.

Skoleåret 2020-21 filmet noen elever på Hetland sin skolehverdag. Under kan du se disse vloggene - takk til elevene som har stillet opp for å gi dere et innblikk i sin skoledag.

Våre utdanningsprogram

Studiespesialisering

Studiespesialisering er et treårig løp der elevene oppnår generell eller spesiell studiekompetanse. Andre skoleår velger elevene en fordypning i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. 

Thea Har gått på realfag på Hetland - i vloggen under kan du se en typisk skoledag for henne. 

 

Jason og August gikk skoleåret 20-21 på språk samfunnsfag og økonomi - se glimt fra deres deres skoledag i filmene under.


Mer informasjon om studiespesialisering på Hetland

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er et treårig løp der elevene oppnår generell studiekompetanse. Elvene lærer å utvikle sine kreative ferdigheter. Elevene oppnår høy kompetanse innenfor emner som foto, videoredigering, radioproduksjon og grafisk design. Elevene jobber med både praktisk arbeid og teori. Undervisningen varierer mellom individuelt arbeid og gruppearbeid. I filmen under kan du følge medieeleven Lotte en dag på Hetland.

Mer informasjon om medier og kommunikasjon på Hetland

Topplinjen innovasjon og ledelse 

Topplinjen gir generell studiekompetanse og går over tre år.  I tillegg til studiekompetansen får elevene på topplinjen 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger (UIS). Elevene får en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. Vi legger stor vekt på entreprenørielle metoder og bruk av arbeidslivet som læringsarena.   

Se hva Magnus sier om sin erfaring med Topplinjen (tidligere elev på linjen)

Mer informasjon om topplinjen innovasjon og ledelse på Hetland

Knutepunktskole for hørselshemmede elever

 

Hetland er knutepunktskole for hørselshemmede elever. Hos oss får du undervisning i læreplanene for hørselshemmede i norsk, engelsk og tegnspråk. Lærerne som underviser bruker tegnspråk i undervisningen. I alle andre fag har vi tolker som tolker fagene. Vi både tegnspråktolker og skrivetolker. 

Selv om du er elev på en annen skole enn Hetland, underviser og tolker vi på den skolen du går. I fagene engelsk, norsk og tegnspråk er undervisningen på Hetland.

Læring og trivsel

 

 

 

 

Arbeidslandskap på studiespesialisering

   

 

Skolebygget på Hetland er lyst og luftig. Måten det er organisert på gjør at vi kan variere gruppestørrelser og arbeidsmåter gjennom skoleåret. På studiespesialisering består et vanlig arbeidslandskap av 3-4 klasserom og noen grupperom,  til sammen er det plass til 84 elever i et slikt landskap. Hos oss utgjør disse 84 en klasse fordelt på 3 klasserom der dørene i mellom ofte er åpne og lærerne veileder på tvers av klasserommene. Pultene er plassert i en fast gruppeformasjon med 4-6 elever pr gruppe. Dette skaper samarbeid og trygghet i gruppen, samtidig som det gir oss mulighet til å organisere klasser og grupper på en måte som fremmer læring. 

Både organiseringen og det flotte skolebygget bidrar til at Hetland skårer høyt på trivsel og læringsmiljø. 

Velkommen til oss!

Følg oss gjerne.

 

 

        

 

 

 

 

Karriereveileder

Ønsker du mer informasjon om skolen og de muligheter vi kan tilby akkurat deg - ikke nøl med å ta kontakt med våre to karriereveiledere. Kontaktinformasjonen finner du under.