Aktuelt

Nytt skoleadministrativt system  

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 

  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 

  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 

  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

Pålogging til VIS 

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Pålogging for foresatte er estimert åpnet i starten av september. Vi vi legge ut mer info her når dette er klart. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 
VIS i Rogaland 

Fantastisk innsats av skolens russepresident! Elin har i kveld vært i møte med Statsminister Solberg, Espen Nakstad og Guri Melby! Elin representerte russen i Stavanger på en veldig god måte! Vi heier på Elin videre i planleggingen av russetid i en pandemi.

Det var god stemning da Hetland sine ungdomsbedrifter viste frem bedriftene sine og produktene de tilbyr. De fikk besøk av mange interesserte elever og lærere på skolen på sine stands i Breidablikk i forrige uke.

Regjeringen har besluttet at skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst.

Muntlig eksamen for elevene på Vg1 og Vg2 er også avlyst. Muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.

Privatister skal gjennomføre eksamen.

Les mer på udir.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende.

Elevene i Geofag 1 har vært ute i felt og lett etter spor etter breen. De har funnet flere flyttblokker – her ser du noen av dem. De har undersøkt bergarten og skal prøve finne ut hvor flyttblokken kan komme fra og hvilken vei breen har gått.

Onsdag 27. januar hadde vi besøk av TvVest i anledning Hetlands deltakelse i NM i klima. Både elev- og ansattlag er godt i gang med en mer klimavennlig hverdag. 

Mediespesialiseringsklassen Vg3 Bilde har vært på ekskursjon til Stavanger Konserthus for å lære med om hvordan de tar bilder av arkitektur og interiør.

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars

Vi har nå vært på rødt nivå siden skolestart 4. januar og foreløpig er det uvisst hvor lenge denne perioden skal vare, men vedtaket gjelder til og med 19. januar og det er sagt at ny beskjed om videre nivå skal gis i løpet av mandag 18. januar. 

Når vi er på rødt nivå så er det strenge føringer både fra sentrale myndigheter og fra skoleeier om at skolen skal være i drift med de begrensinger som rødt nivå gir. Så langt det er mulig, med de tiltak som gjelder, skal elevene være på skolen. Forskning gjennom det siste året med helt og delvis hjemmeskole har vist at det er svært viktig for mange elever å være på skolen. Det har betydning for både elevers sosiale liv, psykiske helse og generelle trivsel. Det er viktig for elever å kunne snakke med både lærere og medelever og ha noe meningsfylt å fylle dagene med. Hjemmeskole gir utfordringer på alle disse områdene, samtidig som vi og ser at både resultater og læringsutbytte av undervisningen reduseres når elevene ikke får undervisning på skolen. 

På Hetland har vi løst dette innenfor de smittevernhensyn som foreligger ved at Vg1 er på skolen alle dager, mens Vg2 og Vg3 er på skolen annenhver dag. Dette er gjort for å kunne ivareta avstandskravet i klasserommene og redusere presset på fellesområder slik at avstandskrav kan ivaretas også der. Klasserom er organisert på nytt med nummererte faste plasser til hver elev der de sitter med minimum en meters avstand til andre. 

Støttefunksjoner for elevene som rådgivere, IKT og skolens ledelse er på skolen og tilgjengelig for elevene slik at de på en best mulig måte kan få hjelp med store og små utfordringer i skolehverdagen. 

Vi har forsterket renholdet på skolen, alle flater rengjøres daglig og elever vasker selv av pultene etter økter der de bytter klasserom. Det er Antibac tilgjengelig både i klasserom og på fellesarealer. 

Vi har åpen kantine, blant annet som et forsøk på å unngå utstrakt bruk av andre tilbud i nærområdet. Elevene spiser på sine faste plasser, men kan og sitte i kantinen der antall stoler er redusert for å overholde avstandsregelen. 

Ledelse og alle skolens lærere strekker seg langt for å hjelpe elevene og samtidig ivareta smittevernet. Vi er i tillegg avhengige av hjelp fra foresatte ved at dere snakker med elevene om viktigheten av å overholde smittevernreglene, både på skolen og i fritiden. Dette er et arbeid vi må gjøre sammen slik at vi så fort som mulig kan gå over til gult nivå og etter hvert få en helt vanlig skole og hverdag - slik vi alle ønsker oss tilbake til. 

Elevrådsleder Jenny Møller (til høyre) overlater ledervervet til Oda Oline Omdal.

Jenny, som har vært i elevrådet i to år, fortsetter som nestleder fram til sommeren. Stor takk til Jenny for innsats og engasjement du har vist som leder av elevrådet.

Onsdag 16. desember arrangerte medier og kommunikasjon en fotoutstilling med utstilling av elevarbeider. 

Til toppen