Aktuelt

Unio og LO kommune har tatt ut til sammen 505 medlemmer i streik fra torsdag 27. mai hvis det ikke blir enighet mellom partene. Tolv skoler og sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune rammes i så fall.

 

Totalt 458 medlemmer i Unio og 47 fra LO kommune tas ut i streik dersom ikke partene kommer til enighet i meklingene. Fristen er ved midnatt i dag, onsdag 26. mai. 445 av de ansatte som er varslet tatt ut i streik jobber i de videregående skolene, 60 i sentraladministrasjonen.

Det er søkt om dispensasjon for i overkant av 60 medarbeidere. Det gjelder hovedsakelig innen tilrettelagt opplæring og ansatte som skal være sensor ved privatisteksamen. Det er derfor fortsatt ikke endelig avklart hvor mange som faktisk vil tas ut ved en eventuell streik. 

 

Skolene som tas ut i en eventuell streik er:

 • Bergeland videregående skole (50 tatt ut)
 • Godalen videregående skole (65 tatt ut)
 • Haugaland videregående skole (Tre tatt ut)
 • Hetland videregående skole (28 tatt ut)
 • Jåttå videregående skole (79 tatt ut)
 • Karmsund videregående skole (72 tatt ut)
 • Skeisvang videregående skole (25 tatt ut)
 • St. Olav videregående skole (39 tatt ut)
 • St. Svithun videregående skole (32 tatt ut)
 • Stavanger katedralskole (24 tatt ut)
 • Vardafjell videregående skole (26 tatt ut)
 • Stavanger offshore tekniske skole (To tatt ut)

Elin Ase fra Hetland er president i Stavangers hovedstyre og gjør en kjempejobb med å representere russen og skolen på en god måte i en veldig utfordrende situasjon. Nå er russetiden satt på pause frem til 13. mai. Les mer i Stavanger Aftenblad sin artikkel.

I flott vårvær var bio-1 Vg2 på ekskursjon til Vaulen. Livet i fjæra ble studert, og med vadestøvler og annet kult utstyr kunne elevene gå grundig til verks. Det ble også tid til å studere arter på land. 

Under Amandusfestivalen vant Sander Lid Fiskå fra 3me pris for Beste Fiksjon i Ung-kategorien med filmen sin "Neste Dør". Filmen er produsert sammen med Filmkraft Talent. Vi gratulerer!

Etter bedriftsbesøk hos Velde i mars og etterfølgende innovasjonscamp, var det fredag 9. april klart for finale for Geofag 2. Alle gruppene presenterte sin idè og denne gjengen gikk av med seieren. De vil lage parkanlegg i byen og legge press på kommunen for å kreve bruk av resirkulerte masser. Takk til VeldeUngt Entreprenørskap Norge og geofag-gjengen for engasjement og innsats!

En riktig god påskeferie ønskes dere alle sammen. Skolen vil være stengt i uke 13.

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt den møte den 7. april kl. 15-16. MERK DATOEN!

På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta,- sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører

I strålende vær har Geofag2 vært på bedriftsbesøk hos Velde. Velde leverer pukk, asfalt, betong og gjenvinning og satser på sirkulær økonomi. Brukte produkter kan leveres tilbake, de vaskes og prosesseres i miljøanlegget og kan deretter benyttes som råmateriale i ny produksjon. Vi skal jobbe videre med bruksområder og salgsargument for bruk av disse resirkulerte byggeråstoffene.

Han er dermed blant de 18 beste i landet i fysikk. Det var 827 elever med fra 96 skoler. Gratulerer og lykke til i finalen

Først venter en uke kursing ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. (Digitalt denne gang pga covid)

Ha en riktig god vinterferie. Ta vare på hverandre og husk smittevern. Velkommen tilbake til Hetland mandag 8. mars.

Til toppen