Aktuelt

Nytt skoleadministrativt system  

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 

 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 

 • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 

 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

Pålogging til VIS 

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Pålogging for foresatte er estimert åpnet i starten av september. Vi vi legge ut mer info her når dette er klart. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 
VIS i Rogaland 

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Vi gratulerer Jarle S. Heggheim med god plassering i Fysikk OL og kvalifisering til neste runde.

Andreas Røen, Benjamin Wahl, Thea Ø. Paulsen og Betsy Flatekvål med gode prestasjoner og deltagelse i Biologi OL, og kvalifisering til neste runde.

Nest runde går av stabelen i jan/feb.

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

 • Vi følger smitteutviklingen nøye, og skolene forbereder seg på at det kan skje raske endringer som bringer oss over i rødt nivå. Rødt nivå betyr imidlertid ikke at skolene stenger, sier fylkesdirektør for opplæring Joar Loland.

Han opplyser at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet er tydelige på at rødt tiltaksnivå for videregående skoler skal målrettes mot der smitten skjer, og bare innføres i kommuner med høyt smittenivå.

 • Skolestengning skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Det må tas med i vurderingen at tilstedeværelse på skolen er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv, sier Loland.

Denne uka er det Nordisk litteraturuke og det markeres på Hetland ved at vi har pop-up høytlesning i de fleste friminutt og i studieøkter. 

Vi har flere dialekter representert, men også mer eksotiske språk som dansk og tegnspråk med taletolk. 

Tirsdag 3. november holdt politikk og menneskerettighetsgruppen valgvake før presidentvalget i USA.

Etter presidentdebatten ble det votert; Biden vant med klar margin! Nå venter vi spenning på at alle stemmene blir telt opp.....

Regjeringen har forlenget unntak fra fraværsregelen ut skoleåret 20/21.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Takk til Hetlandsrussens intitiativ til ROSADAG, og takk til alle som bidro til en flott markering! Mange sløyfer, sponset av skolen, ble delt ut til de som ikke hadde kledd seg i rosa.  

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
 • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   

Tirsdag 10. november er årets innsamlingsdag til vårt bistandsprosjekt på Sri Lanka. 

Vi er med på å gjenbosette flykninger på Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka etter krigen som tok slutt i 2009. Gjennom tre år bygger vi skoler, brønner og toaletter i tre landsbyer. Samarbeidsorganisasjonen vår er den norske bistandsorganisasjon FORUT – For Utvikling. FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og har rammeavtale med Norad. 

Nå på torsdag den 22.oktober kl:11.40 skjer det årlige moteshowet på Hetland. Det blir både kakesalg og moteshow med redesignet klær av elevene. Kom å se på i kantinen!

Elevene på vg1 har denne uken fokus på bærekraft. Bærekraft går utpå at vi må bruke ressursene våre på en mer fornuftig måte slik at vi ikke ødelegger for de neste generasjonene. Moteshowet er et bra eksempel på hvordan vi kan utnytte gamle klær til noe nytt.

Dette er selvfølgelig korona vennlig, men det blir kjekt uansett!"

Til toppen