Aktuelt

Nytt skoleadministrativt system  

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 

  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 

  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 

  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

Pålogging til VIS 

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Pålogging for foresatte er estimert åpnet i starten av september. Vi vi legge ut mer info her når dette er klart. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 
VIS i Rogaland 

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 3. utgave 29. mai 2020. Les hele veilederen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

Elevene på Hetland klarte i løpet av noen hektiske dager i tidspunktet da Norge ble "koronastengt" å samle inn hele 127 733 kroner til Kreftforeningens aksjon.

Elevene på 1ME har deltatt i MUST sin årlige designkonkurranse om å designe en iddis. I år var tema ungdom. I dag har Iddis Grand Prix foregått live på nett og kåret  vinnere fra de ulike skolene som deltok.

Vi håper vi så snart som mulig kan samles på skolen igjen, men foreløpig har vi ingen dato å forholde oss til. 7. mai skal det komme en oversikt over neste trinn i skoleåpningen. Første mulige dato for åpning blir da 11. mai, men trolig blir det ikke åpning for noen grupper på Hetland før en gang etter 17. mai. Vi gleder oss til å se dere igjen på skolen når muligheten for det kommer. Alle elever vil få sms fra skolen ved nyheter om åpning for trinn/grupper. 

Kunnskapsministeren har i dag sendt brev med mer informasjon om en kommende  gjenåpning.  

Behov for noen å snakke med? Ta direkte kontakt med helsesykepleier Elisabeth på mobil 477 58 127 eller helsestasjonens fellestelefon på 900 93 544.  Dere kan ringe eller sende sms for å få en avtale. For å unngå for mange i lokalene ønsker helsestasjonen at dere kommer alene - og at dere ikke kommer hvis dere er syke. 

Ting de kan hjelpe med er blant annet  prevensjon, klamydiatesting, graviditetstest, samtale om psykisk helse, hjemmeforhold eller andre ting som er utfordrende i hverdagen.

Både lærere og elever er nå godt i gang med hjemmekontor og hjemmeskole etter en velfortjent pause gjennom påsken. Så langt som mulig skal skolearbeidet være strukturert etter timeplanen og lærerne er tilgjengelige for veiledning gjennom de oppsatte øktene. Vi har hatt en stor økning i bruk av Teams og elevene møter lærerne sine gjennom videoundervisning og veiledning både i grupper og for individuell oppfølging. Kontaktlærerne har tett oppfølging og samler sin kontaktgruppe via Teams. 

Regjeringen har 21.04 sendt ut en pressemelding der det opplyses om at muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er avlyst våren 2020.  Les mer på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

Det er nå klart at skolen forblir stengt også etter påske. Barnehager åpner fra 20.04, trinn 1-4 på barneskoler samt yrkesfag Vg2 og Vg3 åpner fra 27.04. Det betyr at vi fortsetter med hjemmeundervisning, alle elever vil få en oppfølging med sin kontaktlærer i løpet av tirsdag 14. april og mer detaljerte planer for opplegget i de enktelte fag kommer fortløpende. 

 

Til toppen