Aktuelt

Regjeringen har 21.04 sendt ut en pressemelding der det opplyses om at muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er avlyst våren 2020.  Les mer på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

Det er nå klart at skolen forblir stengt også etter påske. Barnehager åpner fra 20.04, trinn 1-4 på barneskoler samt yrkesfag Vg2 og Vg3 åpner fra 27.04. Det betyr at vi fortsetter med hjemmeundervisning, alle elever vil få en oppfølging med sin kontaktlærer i løpet av tirsdag 14. april og mer detaljerte planer for opplegget i de enktelte fag kommer fortløpende. 

 

Det blir enda mer stille enn vanlig den neste uka når skolen går inn i påskemodus. I skrivende stund er det uvisst om skolen kan starte som vanlig etter påske, men straks det kommer en avgjørelse vil du som er elev få tilsendt en sms fra rektor med nærmere beskjed. 

Vår planlagte innsamlingsaksjon til prosjektene på Sri Lanka kan dessverre ikke gjennomføres dette skoleåret på grunn av koronapandemien. Viktige bidrag til prosjektene faller dermed bort, men du kan likevel bidra:

Vi på Hetland har, etter at skriftlig eksamen ble avlyst, startet arbeidet med å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakterer. Vi jobber nå med utgangspunkt i at hjemmeundervisningen vil fortsette helt eller delvis i tiden som kommer. Det er varslet en mer konkret avgjørelse på hva vi kan forvente oss tidligst fredag 3. april eller rett over påske.

 Inntil videre er skolens kontor og telefon betjent mellom kl. 09.00 og 14.00 på hverdager.

Skolene stenges for ordinær undervisning. Slik situasjonen er nå, vil skolen holdes stengt til over påske. Dette gjøres for å forhindre koronasmitte.

Les mer

Denne dagen har elevene en annerledes skoledag, de skal jobbe og bidra med minimum kr. 300,- hver. Vi samler inn penger til vårt bistandsprosjekt på Sri Lanka, målet er kr. 190 000. Vi ønsker hverandre lykke til og håper på tidenes resultat.

I forbindelse med smittevernberedskap knyttet til spredning av koronaviruset, er det besluttet å gjøre unntak fra bestemmelse om fraværsgrensen. Dette gjøres for å skåne helsevesenet, slik at de kan bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest.

Til toppen